2.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi - 2022

icenss-Özet Kapak Ön-01
Özet Bildiri Kitapçığı
2ndInternational Congress of Engineering and Natural Sciences Full Papers-ön
Tam Metinler Kitapçığı
icenss-Kitap Bölümü Kapak Ön-01
Uluslararası Bölümlü Metinler Kitapçığı
icenss-program-kapak-01
Kongre Programı