Uluslararası Bölümlü Metinler Kitapları

 “Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 4”

“Current Debates on Natural and Engineering Sciences 3” 

KONGRE PROGRAMI