3.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi - 2023

icenss-2023-özet-ön_2
Özet Bildiri Kitapçığı
icenss-2023-tam-metin-ön_2
Tam Metinler Kitapçığı
icenss-2023-program-kapak
Kongre Programı