1.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi - 2021

Özet Kapak-01
Özet Bildiri Kitapçığı
icenss-Tam Metinler Kitabı Ön Kapak-01
Tam Metinler Kitapçığı
icenss-Kitap Bölümü Kapak Ön-01-01
Uluslararası Bölümlü Metinler Kitapçığı
PROGRAMKAPAK-01
Kongre Programı

Kongre Sunum Videoları