1.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi - 2021

Özet Bildiri Kitapçığı
Tam Metinler Kitapçığı
Uluslararası Bölümlü Metinler Kitapçığı
Kongre Programı

Kongre Sunum Videoları